Darwin

Darwin

Prin ce ne diferențiem?


Darwin nu este o simplă rețea de magazine cu tehnică digitală. Darwin este un stil de viață. Un stil diferit de ceilalți. Ne-am lansat în Republica Moldova în 2013 și vrem să revoluționăm piața de electronice. Vrem ca retailul să devină colorat, stilat și neobișnuit. Cineva a încercat să ne copie, alții continuă și până astăzi.

Iar noi ne orientăm numai după clienții noștri. Tineri și energici, ei vor să se perfecționeze în permanență și să evolueze digital. Ei urmăresc tendințele actuale din modă, stil și tehnologie. Ei își aleg accesorii conform dispoziției. Astfel de clienți nu mai vor pur și simplu să cumpere smartphone-uri, laptopuri, tablete, ei vor să fie parte dintr-un Club cu Personalități Remarcabile.

Pentru ei noi creăm cele mai dinamice și colorate evenimente, cele mai creative concursuri și cele mai generoase promoții. Pentru ei avem mereu cadouri. Pentru că noi apreciem clienții. Ei nu sunt simpli cumpărători, ei sunt peste 100 000 de prieteni ai brandului nostru! Noi considerăm că această cale este corectă. Și nu ne oprim niciodată, din acest motiv în permanență sporim calitatea și cantitatea serviciilor noastre.

La Darwin întotdeauna veți putea testa cele mai noi gadgeturi, iar cel mai important - veți putea alege, care din ele sunt cele mai potrivite pentru Dvs! Scrieți-ne și sunați-ne, suntem întotdeauna deschiși spre propuneri de colaborare!

Уникальность Darwin


Что такое Darwin? Darwin – это не просто сеть магазинов цифровой техники. Мы образ жизни. Мы ценим нестандартный подход. Мы ворвались на рынок Молдовы в 2013 году и сразу же заняли лидирующие позиции. После этого рынок уже не мог быть другим. Рынок стал ярким, стильным, необычным. Нам начали подражать, на нас стали равняться.

А мы равняемся на наших клиентов. Это молодые, энергичные люди, которые постоянно совершенствуются и эволюционируют. Которые следят за мировыми тенденциями в моде, стиле и технологиях. Люди, которые любят подбирать себе аксессуары под яркое настроение. Для таких людей мы не просто продаём смартфоны, планшеты и ноутбуки, для них мы Клуб Ярких Личностей.

Для них мы создаём динамичные мероприятия, креативные конкурсы и щедрые акции. Для них мы постоянно дарим подарки. Потому что мы ценим клиентов. Для нас это не просто покупатели, а более 100 000 друзей нашей компании! Мы считаем что это правильно. И мы никогда не останавливаемся, поэтому мы постоянно улучшаем качество и количество наших услуг.

В Darwin вы всегда сможете свободно протестировать все новые гаджеты, а главное - вам помогут выбрать, какие из них самые лучшие. Пишите, звоните, всегда будем рады услышать ваши предложения!

What makes us different?


What is Darwin? Darwin - is not just a network of digital technology stores. Darwin is a lifestyle. A different style from the others. We appreciate the unconventional approach. We have rushed to the Moldovan market in 2013 and immediately took the lead. Thereafter, the market could not be the same. The market became bright, stylish, unusual. Someone tried to copy us, others continue till nowadays.

But we are copying only our customers. Young and energetic, they continually refine and evolve digitally. They are following the world trends in fashion, style and technology. They are choosing the accessories according to their bright mood. Such customers will no longer simply buy smartphones, laptops and tablets, they want to be part of a club with outstanding personalities.

For them, we create dynamic and colorful events, creative competitions and generous promotions. For them we always have gifts. Because we value the customers. For us they are not just buyers, they are about 100,000 friends of our company! We believe that this path is correct. And we never stop, therefore constantly improving the quality and quantity of our services.

In Darwin stores you will always be able to test the latest gadgets and the most important - you will choose which ones are best suited for you! Write and call us, we are always happy to hear your suggestions!

  • www.darwin.md
  • Odnoklassniki.ru/Darwin Moldova
  • Google+/Darwin Moldova
  • Twitter.com/Darwin
  • Youtube.com/Laboratorul Darwin
  • Vimeo.com/Darwin Moldova
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • 060 782 222 (Infoline), 068 200 830 (Director)
  • Sediul - str. Bucuriei, 1/6, MD-2004, or. Chișinău