Termeni și Condiții de utilizare a portalului Reclame.MD

Site-ul www.reclame.md este proprietatea Vatimedia SRL, numită în continuare "Reclame.md". Acest document stabilește termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul www.reclame.md, numit în continuare la general și "site-ul".

Accesul și utilizarea site-ului www.reclame.md se face sub autoritatea acestor reguli, în termenii și condițiile de mai jos. Utilizarea site-ului și accesul la servicii presupune implicit acceptarea acestor termeni și condiții, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.

1. ACCES
Scopul pentru utilizarea acestui site este obținerea de informații online. Orice utilizare în alte scopuri decât acesta nu este permisă.

Reclame.md nu își asumă responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.

Prin termenul "utilizator" al acestui site se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa acest site.

2. DREPTURI DE AUTOR, MARCA ȘI PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Reclame.md oferă acces liber la site-ul www.reclame.md și autorizează să vizualizați și să transmiteți informații existente pe site doar în scopuri noncomerciale.

Toate drepturile patrimoniale de autor pentru informațiile existente pe acest site sunt deținute de Reclame.md sau de partenerii săi. Nici un material de pe acest site (produs de angajați, colaboratori sau afiliați ai Reclame.md) nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără permisiunea anterioara explicită, prin acord cu Reclame.md sau partenerii săi.

În cazul conținutului reclamelor afișate pe site, Reclame.md nu își asumă responsabilitatea pentru acesta. Materialele publicitare difuzate pe site aparțin creatorilor acestora, drepturile și responsabilitatea juridică pentru acestea revenind autorilor lor. Acestea pot fi preluate și publicate, fără permisiunea Reclame.md, respectând legile în vigoare.

Reclame.md își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace accesarea și utilizarea acestui site dacă există dovadă că scopul este distrugerea sau alterarea site-lui, a conținutului sau securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita Reclame.md sau partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora și de a de solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate.

Orice litigiu în legătură cu acest site este de competența instanțelor de drept din Moldova.

3. REGULI DE UTILIZARE
Nu sunt permise:
- copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest site, asupra cărora Reclame.md și partenerii săi dețin în exclusivitate toate drepturile de autor;
- încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informațiilor publicate, sau încercarea de a acționa în acest scop;
- încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Reclame.md sau a rețelei Reclame.md sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua Reclame.md care nu sunt publice, fără autorizație;
- încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting sau în rețeaua Reclame.md prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin "flooding" sau "DOS";
- folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (spamming) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul posesorilor acestor adrese.

Violarea oricărei dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală. Reclame.md va investiga faptele care implică asemenea încălcări, cooperând cu autoritățile pentru prevenirea sau împiedicarea unor astfel de încălcări.

4. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
Reclame.md își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui site, cu sau fără o notificare prealabilă.

Reclame.md nu este răspunzător față de utilizator, orice terță persoană fizică sau juridică pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

Reclame.md poate schimba în orice moment conținutul și condițiile de folosire a site-ului. Noile condiții devin valabile în momentul în care au fost făcute publice prin înscriere în acest site și nu au caracter retroactiv.

5. ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord cu următoarele:

• utilizarea site-ului se face pe propria răspundere. Reclame.md se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

Reclame.md nu oferă nici o garanție că:

- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
- rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
- calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele; - orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul este singura persoana responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

Nici un sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site-ul Reclame.md sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în Termenii și Condițiile de utilizare.

6. LIMITAREA RĂSPUNDERII
Reclame.md nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
- declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Daca se consideră că un material pus la dispoziție pe site, postat pe Reclame.md violează drepturile de autor sau orice alte legi în vigoare, este necesară semnalarea acestei situații la adresa This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde opinii ale cititorilor, răspunderea asupra conținutului opiniilor revine în întregime autorilor acestora. Reclame.md își rezervă dreptul de a nu face publice acele opinii care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților.

7. CONFIDENȚIALITATE ȘI INFORMAȚII PERSONALE
Reclame.md nu-și asumă nici un fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe site.

www.reclame.md folosește "cookies" pentru a identifica utilizatorii. Daca browser-ul este configurat să nu le accepte, anumite pagini pot să nu funcționeze parțial sau în totalitate.

© Copyright 2011 - 2012 Vatimedia SRL
(Revizuit la 6 aprilie, 2012)