Europa pentru tine: Compunere despre Europa

You need Flash Player 9 or later installed to play this streamingvideo

( 0 Voturi )


Client: FHI 360, USAID
Lansat: Decembrie, 2014

"Doamnă profesoară, Dumneavoastră o să mă înțelegeți…."- cu aceste cuvinte începe o nouă producție video, lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Eroul este un elev care își împărtășește impresiile din vacanța recentă pe care a petrecut-o în Europa.

Acest material video a fost realizat în cadrul proiectului “Campanii de advocacy pentru asigurarea transparenței proprietății media, a accesului la informație, promovarea valorilor și integrării europene“ implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent.

Realizarea acestuia este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin Centrului pentru Jurnalism Independent și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA.

You need Flash Player 9 or later installed to play this streamingvideo

Сочинение о Европе

«Уважаемая учительница, Вы меня поймете…» – этими словами начинается новый видеоматериал, выпущенный Центром независимой журналистики (ЦНЖ). Его герой – ученик, который делится своими впечатлениями о каникулах, проведенных в Европе.

Этот видео материал был реализован в рамках проекта «Общественные кампании для обеспечения прозрачности структуры собственности СМИ, доступа к информации и продвижение ценностей ЕС и европейской интеграции», осуществляемого Центром независимой журналистики, который, в свою очередь, является частью проекта «Партнерства для Устойчивого Гражданского Общества в Молдове», осуществляемого FHI 360. Реализация данного материала стала возможной благодаря щедрой помощи американского народа, предоставленной через Агентство США по международному развитию (USAID). Мнения высказанные принадлежат автору и не отражают в обязательном порядке взгляды USAID или Правительства США.