Tender pentru producerea a 6 spoturi publicitare

Miercuri, 17 Aprilie 2013 14:48


CERERE DE OFERTE (CDO)
Data: 17 aprilie 2013

Subiect:  Tender pentru producerea a 6 spoturi publicitare de promovare a Centrelor Regionale de Formare și a Bibliotecilor Coordonatoare incluse în rețeaua pilot a programului Novateca.

Stimate/ă Domn/Doamnă,

1. Vă rugăm să prezentați o ofertă pentru producerea a 6 spoturi de promovarea Centrelor Regionale de Formare și a Bibliotecilor Coordonatoare create în bibliotecile publice din orașele Leova, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Drochia, Soroca, Călărași conform criteriilor indicate în Caietul de sarcini.

2. Cerea de oferte prezentă conține următoarele documente și formulare:
- Caietul de sarcini                                     (Anexa I)
- Formularul de prezentare a ofertei       (Anexa II)
- Oferta financiară                                      (Anexa III)

3. Oferta ce conține oferta tehnică și oferta financiară, cu mențiunea „CDO pentru producerea a 6 spoturi publicitare de promovare a Centrelor Regionale de Formare și a Bibliotecilor Coordonatoare” urmează să fie prezentată programului Novateca pînă la data de 30 aprilie 2013, orele 17:00, timpul local.

Ofertele prezentate trebuie să fie atît în formă electronică, cît și pe suport de hîrtie.

a) Documentele pe suport de hîrtie vor fi trimise la următoarea adresă:

Novateca/IREX Moldova
bd.
Ștefan cel Mare, 202, etajul 7,
or. Chișinău, MD-2004
În atenție:Tatiana Rusu, Specialist Comunicare

b) Ofertele în format electronic vor fi trimise la adresa:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , cc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

4. Oferta poate fi atît în limba română, cît și în limba engleză.

5. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie corespunzătoare și indicate în dolari SUA (USD). Prețurile trebuie să indice TVA 0 %.

Persoane de contact: Tatiana Rusu, Specialist Comunicare ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ) sau
Violeta Bunescu, Coordonator de Program ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Cu respect,
Evan Tracz
Director de program Novateca

Anexa I

DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Novateca

6 spoturi de promovare a bibliotecilor publice

Scop:

Contractarea unei companii pentru crearea conceptelor și producerea a 6 spoturi publicitare de promovare a Centrelor Regionale de Formare și a Bibliotecilor Coordonatoare create în bibliotecile publice din orașele Leova, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Drochia,  Soroca și Călărași. Durata maxima a spotului: 30 sec.

Localitatea: Leova, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Drochia,  Soroca, Călărași
Perioada: 5 luni (Mai - Septembrie 2013)            

1. Informație despre organizație/program

Lucrările se vor efectua sub supravegherea directă a Specialistului Comunicare a Programului Novateca și cu direcționarea și ghidarea procedurală a programuluiNovateca/IREX Moldova.

IREX
IREX este o organizație internațională non profit ce implementează programe de leadership și inovație pentru îmbunătăţirea calităţii învățământului, consolidarea mass media independentă și stimularea dezvoltării societății civile pluraliste. Fiind fondat în 1968, IREX are un portofoliu anual de  peste $60 milioane și peste 500 de profesionişti angajaţi în întreaga lume. 

Novateca
Novateca este un program pilot care studiază în profunzime modalitățile de facilitare a accesului populației la Internet, prin intermediul reţelei existente de biblioteci publice din Republica Moldova. Programul va fi realizat prin stabilirea parteneriatelor cu un spectru larg de factori interesați de biblioteci, organizarea seminarelor de instruire pentru bibliotecari și dotarea a 68 de biblioteci publice cu calculatoare pentru accesul cetățenilor la Internet.

2. Caietul de sarcini

Obiectivul general al sarcinii:
Programul Novateca va selecta o companie specializată în crearea conceptelor și producerea a 6 spoturi publicitare de promovare a Centrelor Regionale de Formare și a Bibliotecilor Coordonatoare, create în bibliotecile publice din orașele Leova, Ceadîr-Lunga, Taraclia, Drochia,  Soroca și Călărași.

Sarcini principale:
Compania selectată va: 

 • scrie conceptele a 6 spoturi video care să promoveze modernizarea bibliotecilor din regiunile respective și noile servicii oferite de bibliotecă.
 • va pregăti storyboard-ul și îl va prezintă pentru aprobare împreună cu scenariul spoturilor.
 • va produce imagini video de înaltă calitate, în raioanele indicate mai sus. Materialele video vor include înregistrări ale activităților de bibliotecă, utilizatorii bibliotecilor, peisajul orașului etc.
 • va edita materialul video în concordanță cu scenariul aprobat. Primul draft va fi prezentat programului Novateca și va fi editat sub direcția Novateca până la versiunea finală. Versiunea finală va ține cont de audiența cheie, mesajulși stilul stabilit.
 • va livra programului Novateca, versiunea finală a spoturilor în format full HD (1920 × 1080) pe CD / DVD-uri. Companieîși asigură efectuarea tuturor vizitelor în localitățile indicate, necesare pentru producția de filme.
 • Materialele video vor fi produse în limba română, cu excepția materialului video pentru Ceadîr - Lunga care va fi produs în limba rusă. Toate spoturile vor avea o versiune cu subtitrare în limba engleză.

4. Produse/livrabile și cadrul de timp
Localitate: Leova
Luna: Mai

Produse/livrabile

Perioada

Responsabili

Etapa pre-producere:
- Stabilește o ședință de pre-producere pentru a identifica stilul, mesajul cheie și audiența spoturilor video.

2 zile după selectarea companiei si semnarea contractului

Compania

- Scrie și propune spre aprobare scenariul și storyboard-ul.

1 săptămână

Compania

- Adaptează și aprobă scenariile finale.

1 săptămână

Novateca

Etapa producere:
-
Efectuează filmările în or. Leova

3 zile

Compania

Etapa post – producere:
-
Editează materialului video (video, audio, inserții grafice) și prezintă versiunea draft.

1 săptămână

Compania

- Adaptează și trimite spre aprobare versiunea draft.

2 zile

Novateca

- Prezintă versiunea finală a spotului video.

3 zile

Compania /Novateca

- Transmite spotul în format CD/DVD și web.

2 zile

Compania

Localitate: Taraclia
Luna: Iunie

Produse/livrabile

Perioada

Responsabili

Etapa pre-producere:
-
Stabilește o ședință de pre-producere pentru a identifica stilul, mesajul cheie și audiența spoturilor video.

2 zile după selectarea companiei si semnarea contractului

Compania

- Scrie și propune spre aprobare scenariul și storyboard-ul.

1 săptămână

Compania

- Adaptează și aprobă scenariile finale.

1 săptămână

Novateca

Etapa producere:
-
Efectuează filmările în or. Taraclia

3 zile

Compania

Etapa post – producere:
-
Editează materialului video (video, audio, inserții grafice) și prezintă versiunea draft.

1 săptămână

Compania

- Adaptează și trimite spre aprobare versiunea draft.

2 zile

Novateca

- Prezintă versiunea finală a spotului video.

3 zile

Compania /Novateca

- Transmite spotul în format CD/DVD și web.

2 zile

Compania

Localitate: Drochia
Luna: Iunie

Produse/livrabile

Perioada

Responsabili

Etapa pre-producere:
-
Stabilește o ședință de pre-producere pentru a identifica stilul, mesajul cheie și audiența spoturilor video.

2 zile după selectarea companiei si semnarea contractului

Compania

- Scrie și propune spre aprobare scenariul și storyboard-ul.

1 săptămână

Compania

- Adaptează și aprobă scenariile finale.

1 săptămână

Novateca

Etapa producere:
-
Efectuează filmările în or. Drochia

3 zile

Compania

Etapa post – producere:
-
Editează materialului video (video, audio, inserții grafice) și prezintă versiunea draft.

1 săptămână

Compania

- Adaptează și trimite spre aprobare versiunea draft.

2 zile

Novateca

- Prezintă versiunea finală a spotului video.

3 zile

Compania /Novateca

- Transmite spotul în format CD/DVD și web.

2 zile

Compania

Localitate: Soroca
Luna: August

Produse/livrabile

Perioada

Responsabili

Etapa pre-producere:
-
Stabilește o ședință de pre-producere pentru a identifica stilul, mesajul cheie și audiența spoturilor video.

2 zile după selectarea companiei si semnarea contractului

Compania

- Scrie și propune spre aprobare scenariul și storyboard-ul.

1 săptămână

Compania

- Adaptează și aprobă scenariile finale.

1 săptămână

Novateca

Etapa producere:
-
Efectuează filmările în or. Soroca.

3 zile

Compania

Etapa post – producere:
Editează materialului video (video, audio, inserții grafice) și prezintă versiunea draft.

1 săptămână

Compania

- Adaptează și trimite spre aprobare versiunea draft.

2 zile

Novateca

- Prezintă versiunea finală a spotului video.

3 zile

Compania /Novateca

- Transmite spotul în format CD/DVD și web.

2 zile

Compania

Localitate: Călărași
Luna: Septembrie

Produse/livrabile

Perioada

Responsabili

Etapa pre-producere:
-
Stabilește o ședință de pre-producere pentru a identifica stilul, mesajul cheie și audiența spoturilor video.

2 zile după selectarea companiei si semnarea contractului

Compania

- Scrie și propune spre aprobare scenariul și storyboard-ul.

1 săptămână

Compania

- Adaptează și aprobă scenariile finale.

1 săptămână

Novateca

Etapa producere:
- Efectuează filmările în or.Călărași.

3 zile

Compania

Etapa post – producere:
-
Editează materialului video (video, audio, inserții grafice) și prezintă versiunea draft.

1 săptămână

Compania

- Adaptează și trimite spre aprobare versiunea draf.

2 zile

Novateca

- Prezintă versiuneafinală a spotului video.

3 zile

Compania /Novateca

- Transmite spotul în format CD/DVD și web.

2 zile

Compania

5. Criteriile pentru evaluarea tehnică a ofertei

 • Entitate legală înregistrată în conformitate cu cadrul legislativ al Republicii Moldova;
 • Cel puțin 5 ani de experiență în producerea materialelor video, cu licență pentru prestarea serviciilor de producere și portofoliu relevant pentru această specificare (cel puţin o mostră).
 • Adaptabilitatea la necesitățile domeniului de expertiză al bibliotecilor;
 • Abordare interactivă și inovativă;
 • Cunoașterea/experiență în domeniul biblioteconomiei este un avantaj;
 • Bază tehnică și materială pentru producerea materialelor video.

6.  Oferta va include:
Componenta operațională și tehnică a propunerii va conține următoarele documente:

 1. Profilul companiei și un raport al activității cu lucrări relevante executate în ultimii 3 ani (maximum 3 pagini);
 2. O copie a Certificatului de Înregistrare a Organizației (de la Camera de Înregistrare sau Ministerul Justiției);
 3. O copie a Licenței/Certificatului pentru activități de producere a spoturilor video;
 4. CV-ul coordonatorului echipei;
 5. CV-ul fiecărui membru al echipei, inclusiv rolurile și sarcinile fiecărui membru;
 6. Bugetul detaliat pentru producerea spoturilor (prezentat intr-un document separat – Oferta financiară – inclusă mai jos).

 

Anexa II

FORMULARUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Stimat Domn/Doamnă,

După ce am examinat Actele de Solicitare, primirea cărora seconfirmă prin prezentul formular, noi, subsemnații, propunem servicii profesionale de training și consultanță programului Novateca pentru o sumă care se constată în conformitate cu Oferta Financiară anexată la prezenta ofertăși care este parte integrantă a acesteia.

În cazul în care Oferta noastră este acceptată, ne obligăm să începem și să încheiem livrarea tuturor serviciilor specificate în contract conform termenilor stipulați.

Ne obligăm să considerăm această Ofertă validă pentru o perioadă de 60 de zile de la data de deschiderea Ofertelor indicată în Cererea de Oferte, și că ea poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea acestui termen.

Înțelegem că programul Novateca nu este obligat să accepte ofertele pe care le primește.

 

Data curentă / luna                din       anul                

Semnătura

(În calitate de)

Autorizat pe deplin să semneze Oferta pentru și din numele:


Anexa III

OFERTA FINANCIARĂ

Prestatorul este rugat să prezinte o propunere financiară într-un document separat împreună cu propunerea tehnică.

Toate prețurile/tarifele trebuie să includă TVA 0% (zero procente).*

Oferta financiară trebuie să prezinte costurile detaliate, divizate pe categorii sau grupuri funcționale.

Estimările de costuri rambursabile, cum ar fi cele de călătorie ș.a., trebuie enumerate separat.

În cazul în care serviciile prestatevor necesita echipament, oferta financiară trebuie să prezintesuma atît pentru opțiunea de a achiziționa cît și pentru cea de a închiria echipamentul. Novateca își rezervă dreptul de a alege oricare dintre opțiuni (fie dea închiria, fie de a achiziționa echipamentul prin intermediul Contractant).

Oferta financiară urmează să fie elaborată conform tabelului de mai jos.Tabelul include cheltuieli specifice, care ar pot să nu fie necesare sau aplicabile – aceasta sunt indicate pentru a servi drept exemplu.

* Plata pentru servicii se va efectua în Lei Moldoveneşti conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naţionale a Moldovei în ziua calculării plăţii.

Oferta financiară

Cerere de Oferte pentru realizarea a 6 spoturi video

Descrierea activității/Item

Numărul de angajați

Tariful pe zi
(în dolari SUA)

Total estimat
(în dolari SUA)

1.

Remunerarea

 

 

 

 

Remunerarea personalului* (valoare brută) inclusiv:

 

 

 

1.1

Lider de echipă

 

 

 

1.2

Asistent

 

 

 

1.3

Expert în elaborarea modulelor / curriculei

 

 

 

2.

Alte cheltuieli

 

 

 

2.1

Transportul spre localitati

 

 

 

3.

Cheltuieli de comunicare și altele

 

 

 

3.1

Comunicații

 

 

 

4.

Cheltuieli de administrare

 

 

 

 

Specificați

 

 

 

 

Sub-total

 

 

 

*Compania este responsabilă pentru plata tuturor impozitelor.

Descarcă în document Word informația de mai sus: Cerere.


Etichete: