Genderdoc-M: Iubim la fel

You need Flash Player 9 or later installed to play this streamingvideo

( 0 Voturi )


Client: Genderdoc-M
Lansat: Octombrie, 2015

Acest spot a fost produs în cadrul proiectului „Support for Civil Society in Combating Discrimination” finanțat de Uniunea Europeană. Autoare: Galina Murzin. Drepturile de autor aparțin Centrului de Informații GENDERDOC-M.

Этот ролик был создан ролик в рамках проекта «Поддержка Гражданского Общества в Борьбе с Дискриминацией» финансированный Европейским Союзом. Автор Мурзин Галина. Авторские права принадлежат Центру Информации GENDERDOC-M.

This spot was produced within the project „Support for Civil Society in Combating Discrimination” supported by European Union. Made by Galina Murzin. Copyright GENDERDOC-M Information Centre