Unibank

Unibank

Banca şi-a stabilit trei obiective de bază – păstrarea capitalului social, menţinerea stabilităţii financiare şi neadmiterea pierderilor semnificative în segmentele de activitate ale Băncii. Considerăm că ne reuşeşte acest fapt datorită susţinerii consecvente a acţionarilor, precum şi a întreprinderii măsurilor oportune de minimizare a riscurilor.

Banca acordă o atenţie sporită activităţii de evaluare adecvată a riscurilor, clasificării corecte a portofoliului de credit şi creării rezervelor necesare, ceea ce este deosebit de important în perioada crizei financiare. În direcţiile principale de activitate Banca şi-a atins obiectivele propuse, a asigurat respectarea normativelor economice care limitează nivelul riscurilor asumate.

Banca depune eforturi maxime pentru a aplica cunoştinţele şi în anii ce urmează va continua activitatea sistematică de sporire a eficienţei activităţii băncii. Scopul la care întotdeauna am aspirat reprezintă apărarea intereselor şi mijloacelor clienţilor noştri. Anume din acest motiv, procedurile noastre bancare au fost elaborate astfel, încât mijloacele deponenţilor noştri să fie în deplină siguranţă.

Principalele obiective ale activităţii Băncii rămîn a fi asigurarea dezvoltării progresive în condiţiile controlului strict asupra riscurilor financiare, abordarea complexă a lucrului cu clienţii, cunoaşterea specificului business-ului partenerilor noştri.

Noi înţelegem că succesul unei Bănci depinde de bunăstarea clienţilor săi şi intenţionăm în continuare să depunem eforturi pentru a menţine statutul unui partener financiar demn de încredere.