Eximbank

Eximbank

Gruppo Veneto Banca!

B.C. "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A. a fost înfiinţată prin decretul nr. 4 din 10 ianuarie 1994 al Preşedintelui Republicii Moldova în baza secţiei moldoveneşti a fostei bănci a URSS "Vneşeconombank", transformată ulterior în direcţia pentru operaţiuni valutare a Băncii Naţionale a Moldovei. Data oficială de constituire a băncii este considerată 29 aprilie 1994 – ziua obţinerii autorizaţiei (nr. 71) de la Banca Naţională a Moldovei.

Încă de la debutul activităţii sale, banca şi-a trasat obiectivele principale – lărgirea spectrului de servicii prestate şi îmbunătăţirea calităţii lor, care au contribuit substanţial la majorarea numărului de clienţi, respectiv, de la o mie până la 34, 263 mii clienţi (datele la 1 iulie 2007).

Printre clienţii băncii există un număr impunător de lideri în businessul din diferite ramuri ale economiei, precum şi reprezentanţe ale unor organizaţii internaţionale şi ambasade ale unor state străine.

La data de 15 mai 2006, odată cu procurarea întregului pachet de acţiuni de către Veneto Banca s.c.p.a., Eximbank devine membru al grupului bancar italian Veneto Banca.

În prezent, pe lângă pachetul tradiţional de servicii bancare (operaţiuni de casă şi de decontare, credite, deschiderea şi deservirea conturilor de depozit, operaţiuni cu hârtii de valoare), banca oferă servicii şi produse bancare de tehnologii înalte, precum operaţiuni cu carduri bancare ("MasterCard Inc." şi "Visa Inc.") şi produse bazate pe tehnologii IP (Internet-banking "Eximbank-Online", acces оnline la conturile de card).

Eximbank este unul din participanţii Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit în conformitate cu Legea nr.575-XV din 26.12.2003 “Privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar”.