Dixi Media

Dixi Media

«Dixi Media» - este un grup media de frunte, ce activează în domeniul televiziunii și radio.

Pe parcursul a 15 ani de existență pe piața televiziunii și radio a companiei «Dixi Media», constant au loc schimbări, se nasc proiecte noi, concepute atât pentru parteneri și agenți publicitari, cât și pentru telespectatori și radio ascultători, numărul cărora crește în fiecare zi.

- Compania «Dixi Media» a fost fondată în anul 1995.
- Echipa «Dixi Media» este formată din peste 100 de angajați calificați.
- Oficiul «Dixi Media» ocupă peste 1200 m².
- Principalele activități ale companiei sunt Teledifuzarea, Producția TV proprie, Radiodifuzarea, Servicii Up-link și Satellite service, servicii integrate de publicitate.

Compania și-a început activitatea în anul 1995 cu crearea unui studio de producere a spoturilor publicitare. În 1999 și-a început activitatea rețeaua de radio №1 cu acoperire în Moldova – «Hit FM».

În anul 2001, compania a obținut licența asupra teleradiodifuzării a stației de radio «Radio Stil» și a postului "TV DIXI".

În 2004 a fost proiectată și lansată în Moldova telerețeaua, cu 60% de acoperire a teritoriului și cu un potențial public de 70%.
La sfârșitul anului 2004, compania a obținut licența pentru teledifuzare în or. Chișinău. Din luna noiembrie al aceluiași an, compania noastră, prima din Moldova, a început transmiterea tele și radio programelor prin centrele de transmitere (pentru difuzare) și prin rețelele de cablu prin intermediul satelitului cu propriul up-link.

Din 30 decembrie 2004, CTC/TV DIXI difuzează, cumpără emisiunile postului rus СТС, îl completează cu emisiuni produse local și, de asemenea, subtitrează emisiunile și filmele în limba română.

«Dixi Media» are propriul său studio, o echipă profesionistă și aparate tehnice pentru producerea emisiunilor de orice dificultate, inclusiv în emisie directă.

«Dixi Media» niciodată nu se oprește din dezvoltare. Compania este mereu în creștere și dezvoltare. În martie 2010 a fost lansat un radio proiect nou – «Radio Alla».

«Dixi Media» se ocupă și cu vânzarea pentru operatorii de cablu a drepturilor de retransmisiune a următoarelor posturi:
1. CTC/TV DIXI
2. Sony Entertainment Television
3. MTV-Russia
4. THT-Bravo
5. TV7-HTB
6. RBK

Cu noi cooperează peste 100 de operatori de cablu din întreaga Republică.

«Dixi Media» - ведущая молдавская медиагруппа, работающая в области теле- и радиовещания.

За 15-летнее существование на рынке теле- и радиовещания в компании «Dixi Media» постоянно происходят изменения, рождаются новые проекты, предназначенные, как для партнеров и рекламодателей, так и для телезрителей и радиослушателей, число которых увеличивается с каждым днем.

- Компания «Dixi Media» основана в 1995 году.
- Команда «Dixi Media» состоит из более 100 квалифицированных сотрудников.
- Офис «Dixi Media» занимает более 1200 кв.м.
- Основные виды деятельности компании – это Телевещание, Собственное ТВ производство, Радиовещание, Услуги Up-link и Satellite service, Дистрибуция, услуги комплексной рекламы.

Свою деятельность компания начала в 1995 году с создания студии по производству видеорекламы. В 1999 свою деятельность начала радиосеть №1 по покрытию и доле в Республике Молдова – «Hit FM».

В 2001 году компания получила лицензии на телерадиовещание радиостанции «Radio Stil» и телеканала "TV DIXI".

В 2004 году была спроектирована и запущена в Молдове телесеть,с 60% покрытием территории и потенциальной аудиторией – 70%.
К концу 2004 года компания получила лицензию на телевещание в г. Кишиневе. С ноября этого же года наша компания, первой в Молдове, начала передачу теле и радио программ на передающие центры (для эфира) и в кабельные сети посредством спутникового вещания через собственный up-link.

С 30 декабря 2004 года CTC/TV DIXI вещает в эфире, закупает программы российского телеканала СТС, дополняет его программами местного производства, а также титрует на румынский язык фильмы и передачи.

«Dixi Media» обладает собственной студией, профессиональной командой и техническим оборудованиемдля производства программ любой сложности, в том числе в прямом эфире.

«Dixi Media» никогда не останавливается на достигнутом. Компания постоянно растет и развивается. В марте 2010 года вышел новый радиопроект – «Radio Alla».

«Dixi Media» осуществляет продажу прав операторам кабельного телевиденияна ретрансляцию следующих телеканалов:
1. CTC/TV DIXI
2. Sony Entertainment Television
3. MTV-Russia
4. THT-Bravo
5. TV7-HTB
6. RBK

С нами сотрудничают более 100 кабельных операторов по всей Республике.