Reclame.md este de vanzare. Pentru detalii apelati 022865565 sau info@reclame.md

SunInform

SunInform

Cât nu ar putea face unul singur - în echipă va face mai mult!

Așa cum în picăturile de rouă se reflectă lumea, așa și clienții noștri reflectă potențialul puterilor noastre!

Creativitatea - condimentul cu ajutorul căruia orice produs se transformă într-un fel de mâncare!
- Idei, sloganuri, scenarii, cântece publicitare, articole publicitare, conținut, concepte creative - de la creare până la implementare.
- Amplasarea reclamei la TV.
- Amplsarea la cele mai populare stații de radio. Sponsorizarea emisiunilor.
- Light box-uri, afișe stradale, brandmauers. Elaborarea panourilor publicitare de diferite mărimi.
- Elaborarea machetelor originale pentru panotaj stradal, poligrafie, presă.
- Elaborarea stilului corporativ și componentele sale, crearea identității publicitare.


Как бы много ты ни мог сделать один - в команде ты сделаешь больше!

Как в каплях росы отражается мир, так наши клиенты отражают потенциал наших возможностей!

Креатив - приправа, с которой любой продукт превращается в блюдо!
- Идеи, слоганы, сценарии, рекламные песни, рекламные статьи, контенты, креативные концепции - от разработки до полного воплощения.
- Размещение рекламы на телеканалах, наполнение и техническое покрытие которых открывает больше возможностей для рекламодателей.
- Размещение на популярных радиостанция города. Спонсорство в передачах.
- Лайтбоксы, билбоарды, брендмауэры в нужных местах города. Производство рекламных панно различных форматов.
- Разработка оригинал макетов для наружной рекламы, полиграфии, печатных СМИ.
- Разработка фирменного стиля и отдельных его составляющих, разработка рекламного образа.