Reclame.md este de vanzare. Pentru detalii apelati 022865565 sau info@reclame.md

Pares Relations

Pares Relations

Biroul de marketing «Pares Relations» oferă clienților oportunitatea de a primi un pachet complet de servicii publicitare.

Numele Pares Relations, Pares (lat.) - egalitate, iar Relations (eng.) – relații, vine să sublinieze scopul de bază al Agenției – să se afle cu clienții în relații de parteneriat la același nivel, mișcându-se spre succes, ținând cont de părerile profesioniștilor ale ambelor părți.

În lucrul cu clienții, mereu avem o abordare individuală, pentru că fiecare afacere este unică și are propriile sale caracteristici. Mulți dintre clienții noi, devin clienți fideli ai companiei.

Servicii:
- Consulting, Marketing și Cercetări de Marketing
- Elaborarea business-plan-urilor
- Cursuri de business și training-uri
- Elaborarea conceptului campaniei publicitare
- Direct Marketing, Branding, BTL, Special Events, P.O.S., PR
- Planificare Media, Mass-Media
- Elaborarea/Plasarea publicității video/audio
- Creativitate, Sesiuni foto, Design
- Poligrafie
- Reclamă video în supermarket, Reclamă în locurile publice, Reclamă pe transport public
- Crearea site-urilor web
- Elaborarea prezentărilor.


Маркетинговое бюро «Pares Relations» предоставляет своим клиентам возможность получить полный комплекс рекламных услуг.

Название Pares Relations, Pares - от латинского равноправие, Relations – отношения (анг.) призвано подчеркнуть основную задачу Агентства – находиться с клиентами в равных партнерских отношениях, двигаясь к успеху, прислушиваясь к мнению профессионалов с обеих сторон.

В работе с клиентами мы всегда придерживаемся индивидуального подхода, поскольку каждый бизнес уникален и имеет свои особенности, которые важно учитывать в проектах. Многие из наших новых заказчиков становятся постоянными клиентами компании.

Услуги: - Консалтинг, Маркетинг и маркетинговые исследования - Разработка бизнес планов - Бизнес-обучение и тренинги - Разработка концепции продвижения рекламной кампании - Direct Marketing, Branding, BTL, Special Events, P.O.S., PR - Медиаплонирование, СМИ - Изготовление/Размещение видео/аудио рекламы - Креатив, Фотосъемка, Дизайн - Наружная реклама - Изготовление Полиграфии - Звуковая видеореклама в супермаркетах, Реклама в общественных местах, Реклама на городском транспорте - Разработка Web сайтов - Создание презентации.