Reclame.md este de vanzare. Pentru detalii apelati 022865565 sau info@reclame.md

Enreco Plus

Enreco Plus
"Ultima treaptă a adaptării produsului pe piață - este adaptarea pieții la produs". Clive James
"Cheltuielile publicitare insuficiente duc la cheltuirea în vânt a banilor." Legea lui Murphy

Agenția de publicitate de ciclu complet Enreco Plus:
- lucrează pe piața Moldovei din 2001.
- este organizată după principiul «one-stop-shop», adică clienților noștri li se oferă pachetul complet de servicii Marketing și Comunicare, necesar pentru o atingere mai eficientă a scopurilor, cu optimizarea maximă a cheltuielilor și soluțiile nestandarde.

Enreco Plus oferă un spectru larg de servicii, inclusiv:
- Strategii de marketing
- Consultații în domeniul comunicării
- Campanii ATL (TV, radio, presa, ООН)
- Crearea și promovarea brand-ului
- Crearea video/audio publicității."Последняя стадия адаптации продукта к рынку - это адаптация рынка к продукту". Клайв Джеймс
"Недостаточные рекламные расходы приводят к пустой трате денег." Закон Мерфи

Рекламное агентство полного цикла «Enreco Plus»:
- работает на рекламном рынке Молдовы с 2001 года.
- организовано по принципу «one-stop-shop», т.е. нашим клиентам предоставляется полный набор маркетинговых и коммуникационных услуг, необходимых для наиболее эффективного достижения целей, причем с максимальной оптимизацией затрат и нестандартным подходом.

Enreco Plus предоставляет широкий спектр услуг, включая:
- Стратегический маркетинг
- Консультирование в области коммуникаций
- АТЛ кампании (ТВ, радио, пресса, ООН)
- Создание и продвижение бренда
- Создание видео /аудио рекламы.