Moldcargo

Moldcargo

Asigurăm bunăstarea Dumneavoastră!

Societatea de Asigurări-Reasigurări „Moldcargo” SA a fost fondată în octombrie 1999. Capitalul social al Societăţii de Asigurări „Moldcargo” SA constituie 30 000 000 lei.

Serviciile de asigurare prestate de Societate contribuie la satisfacerea cerinţelor agenţilor economici şi populaţiei, prin plata promptă a sumelor asigurate şi despăgubirilor de asigurare, prin păstrarea integrităţii bunurilor şi asigurarea suplimentară a cetăţenilor în caz de bătrâneţe sau accidente.

  • www.moldcargo.md
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • 022 279 293
  • str. V. Alecsandri, 97, MD-2012, or. Chișinău