UN Moldova: Avem nevoie de femei la conducere

Limba română

You need Flash Player 9 or later installed to play this streamingvideo

Client: UN Moldova
Lansat: Mai, 2015
Casa de producție: Atelierul Sergiu Prodan

Dacă ar fi să ne uităm la scara ierarhică a instituțiilor din Moldova, vom observa că pe măsură ce urcăm mai sus în funcții, vom avea la conducere tot mai puține femei. Prin urmare, acest spot video își propune să promoveze egalitate de gen atât în administrarea electorală, cât și în poziții de conducere.

Spotul video a fost realizat de către Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, cu susținerea Programului ONU „Femeile în Politică”, implementat de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), în parteneriat cu Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, finanțat de Guvernul Suediei.

Limba rusă

You need Flash Player 9 or later installed to play this streamingvideo

Гендерное равенство в электоральном управлении. Если рассматривать иерархическую лестницу учреждений в Молдове, то мы заметим, что, чем выше должности, тем меньше женщин в руководящих постах.

Этот видеоролик был разработан Центром Непрерывного Образования в Избирательной Сфере, при поддержке Программы „Женщины в политике”, реализованной Структурой Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин „ООН - Женщины” и Программой Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в партнерстве с Фондом Восточной Европы и Центром ”Партнерство для Развития”, при финансовой поддержке Правительства Швеции.

Limba engleză

You need Flash Player 9 or later installed to play this streamingvideo

Gender equality in electoral administration. If we look at the hierarchical ladder of institutions in Moldova, we notice that as we move higher up the ranks, we find fewer women in leadership positions. Therefore, this video spot aims to promote gender equality both in election administration, and in leadership positions. This video was produced by the Centre for Continuous Electoral Training (СCET), with the support of the Programme “Women in Politics”, implemented by the United Nations Entity for Gender Equality and Empowerment of Women (UN Women) and United Nations Development Programme (UNDP), in partnership with East-Europe Foundation and Centre “Partnership for Development”, financed by the Government of Sweden.


( 0 Voturi )