P&P Studio

P&P Studio

În prezent, P&P Studio lucrează pe piața Moldovei cu scopul de a oferi clienților servicii calitative în domeniul producerii audio și video, de a ajuta din punct de vedere tehnic și organizațional filmările cinematografice pe teritoriul Moldovei, oferind și servicii de post-producție.

Pe parcursul anilor, studioul nostru a acumulat experiență în cadrul multor proiecte de diferită complexitate. Numărul mare de clienți fideli arată că ei au încredere în experiența și profesionalismul specialiștilor noștri, înalt calificați, capabili să creeze și să realizeze idei originale și artistice.

Propria bază de unități tehnice ne permite să avem oportunități largi în realizarea proiectelor de complexitate variată, ne permite să abordăm în mod flexibil problema prețului și optimizarea datelor limită a comenzilor.

Producție:
- Spot-uri comerciale
- Film de imagine
- Film corporativ
- Film de prezentare
- Raport al unui eveniment
- Film pentru expoziție
- Film tehnologic
- Film pentru studii
- Instructaj video
- Arenda tehnicii.

В настоящее время P&P Studio работает на рынке Молдовы с целью предоставления клиентам компании качественных услуг по изготовлению разнообразной аудио и видеопродукции, технической и организационной помощи при проведении кино- и видеосъемок на территории Молдовы , предоставления услуг на этапе постпродакшн.

За годы работы наша студия, участвуя в проектах различной сложности, приобрела значительный опыт. Большое количество постоянных клиентов говорит о том, что они доверяют опыту и профессионализму наших высококвалифицированных специалистов, способных создавать и реализовывать оригинальные творческие идеи.

Собственная база современного оборудования предоставляет широкие возможности по реализации проектов различной сложности, позволяет гибко подходить к вопросам ценооборазования и оптимизации сроков выполнения заказов.

Продакшн:
- Рекламные ролики
- Имиджевый фильм
- Корпоративный фильм
- Презентационный фильм
- Отчет о событии
- Фильмы для выставок
- Технологический фильм
- Учебный фильм
- Видеоинструкция
- Аренда техники.