Universalbank

Universalbank

Aici banii prosperă!

B.C. "Universalbank" S.A. a primit licenţa pentru desfăşurarea activităţii financiare la 10 Noiembrie 1994 şi anume licenţa de tip "A", iar în Martie 1995 a primit şi licenţa de tip "B". Astfel, B.C."Universalbank"S.A. a deţinut licenţa BNM nr. 004466 din 09.07.2008, fapt ce a permis realizarea întregii game de servicii bancare.

B.C. "Universalbank" S.A. pune accent pe universalitatea soluţiilor financiare propuse, scopul primar al băncii fiind atingerea unei cote de penetrare majore, atât pe plan de extindere teritorială, cât şi extindere pe verticală – acoperire a unui număr cât mai mare de categorii de consumatori de produse bancare.

Prin intermediul băncilor corespondente (Commerzbank AG, Anglo-Romanian Bank, ING Belgium, JPMorgan Chase Bank, Citibank, Banca Nazionale del Lavoro, etc.), B.C. "Universalbank" S.A. oferă clienţilor săi, atît persoane fizice, cît şi clienţii corporativi, oportunităţi de dezvoltare calitativă şi extindere exhaustivă.

Din momentul înfiinţării şi până în prezent, B.C. "Universalbank" S.A. a acţionat coerent şi gradual, conformându-se principiilor de excelenţă în prestaţie a serviciilor, iar implementarea oportună a know-how-ului tehnologic a favorizat dezvoltarea produselor din portofoliul băncii.

Dorind să fie cât mai aproape de client, B.C. "Universalbank" S.A. a acţionat mereu pentru o evoluţie calitativă în comunicarea individuală, astfel în bancă s-a dezvoltat un mediu de respect şi abordare personificată faţă de fiecare client al băncii.